സഹായം Reading Problems? Click here


ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

തീരം പറയുന്നത് ------ സ്കൂളിന്റെയും നാടിന്റെയും ചരിത്രവും കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗസൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ മാഗസിന്റെ പ്രകാശനം

G.f.h.s.jpg