ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Logo of Junior Red Cross
Logo of Junior Red Cross Society, Kerala State