സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
IMG-20190702-WA0146.jpg

ഒരുദിനം ഒരു കവിത ഓരോദിവസവും ഓരോകവിത കേൾപ്പിക്കുന്നു കവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

രചനകൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രംവര,കവിതാ രചന ,കഥ രചന,തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ മത്സരം നടത്തുകയും മികച്ച രചനകൾക്ക്സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.