സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/കൃഷി ചിത്രങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Vilavumayi.jpg
വിളവെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റും കൃഷി ഓഫീസറും..
New Doc 2020-02-10 15.14.09.jpg
ചീരകൃഷി
New Doc 2020-01-23 12.22.44.jpg
ടെറസിലെ കൃഷി
വാഴകൃഷി
ജന്മദിന സമ്മാനം
കൃഷി ചിത്രം
കൃഷിയിൽ നിന്നും
വിളവെടുക്കൽ