സഹായം Reading Problems? Click here

ജി.എൽ.പി.എസ് ഇരട്ടപ്പുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒന്നിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഒന്നിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം

ഭയക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ
ഭയക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ
ഈ കൊറോണയെന്ന
മഹാമാരിയെ !
വന്നൂ , പ്രളയവും
വന്നൂ , നിപ്പയും
എന്നിട്ടും ഭയന്നില്ല
നമ്മൾ ഭയന്നില്ല
കരുതാം നമുക്ക്
കരുതലോടെ പ്രതിരോധിക്കാം
 

കൃഷ്‌ണേന്ദു
3എ ജി എൽ പി എസ് ഇരട്ടപ്പുഴ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 01/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത