ജി.എൽ.പി.എസ്.തവനത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Ajmal std1
Amargeeth std 1
aryananda std1
Ayishath Issa Std1
Mazina std 1
Sai krishna std 1
salamn fariz Std 1
Sathwik std1
Sreelakshmi Std1
Vaiga Std 1
Abdulla Rahman Razi Std 1
Hiba fathima std 1
Sai std 1
Neeraja std 1
Nithin std 1
pranav std 1
Razi std 1
Shaza std 1
vinay kumar std1
vishnu std 1
Zayan std 1

നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|Zayan std 1 നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|Zayan std 1

sreelakshmi std 1
HIBA Std 1
Shanib Std 1
Pranav Std 1
Diya deepu Std 1
Zayan Std 1
Adabiya Std 1
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അമർഗീതിന്റെ ചിത്രം .
Neeraja std 1
Ajmal Std 1

ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ധ്യാൻ എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പ്‌

ഡയറി എഴുത്ത്
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇഷാൻ എഴുതിയ  ഡയറി കുറിപ്പ്‌