സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട് /ക്ലാസ് മാഗസീൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളിലെ സർഗ്ഗ വാസനകളെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ക്ലാസ് മാഗസീനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു.ഈ വർഷം സ്കൂൾ IT ക്ലബ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാഗസിനിലേക്ക് രചനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.