സഹായം Reading Problems? Click here

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട്/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Karuvarakundu-manoramasdsds.jpg


IMG 4725.jpg


'കരു വാരിയ കുണ്ട് ' എന്നാ വക്കിൽ നിന്നാണത്രേ കരുവാരകുണ്ട് എന്നാ ഗ്രാമ പേര് ഉണ്ടായത്‌. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുമ്പ് യൂറോപ വരെ എത്തിയിരുനതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. . ചേരുമ്പ കൂമ്പൻ മലയുടെ താഴ്വരങ്ങളിലാണ്‌ ഗ്രാമം അരമ്ബികുനത്. കടലുണ്ടി പുഴയുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ മഞ്ഞലാംചോല ഇവിടുന്നാണ് ആരംഭികുന്നത്. കരുവാരകുണ്ട് എന്ന പേര് ഉണ്ടായതിനു മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം കരി (ആന) യെ പിടിച്ചിരുന്ന കുഴികൾ (വാരികുഴികൾ) ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലം എന്നതിൽ നിന്നാണത്രേ. '

Elephant-abdulla mr paint.png


സ്കൂൾ മഴക്കാല ദൃശ്യങ്ങൾ

DSC01102.JPG


DSC01092.JPG


IMG 4678.JPG