സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ അക്ഷരമാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ അക്ഷരമാല

അ -- അതിജീവിക്കും നാം. ആ -- ആശുപത്രി സന്ദർശനം കുറയ്ക്കുക. ഇ -- ഇടക്കിടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ എന്നിവ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക. ഈ -- ഈ കാലവും കടന്നു പോവും. ഉ -- ഉത്തരവുകൾ കർശനമായി പാലിക്കാം. ഊ -- ഊതി പെരുപ്പിക്കരുത് വ്യാജ വാർത്തകൾ. ഋ -- ഋണത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ജീവന്. എ -- എതിരിടാം കൊറോണയെ. ഏ -- ഏർപ്പെടാം കൊറോണ മഹാമാരി ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ. ഐ -- ഐക്യത്തോടെ പാലിക്കാം സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ. ഒ -- ഒഴിവാക്കാം അനാവശ്യ സന്ദർശനം. ഓ -- ഓർത്തിരിക്കാം സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ. ഔ -- ഔഷധ സേവ സ്വയം അരുത്. അം -- അംഗമാവാം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ.

അപർണ. എം
6 A ജി.എച്ച്.എസ് ബമ്മണൂർ.
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 27/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം