സഹായം Reading Problems? Click here

ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട/പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്ക്കൂൾ പത്രം

നവതിക

സ്ക്കൂളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ദ്വൈമാസികമായി പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ക്കൂൾ പത്രമാണ് നവതിക തൂലിക(പേന) എന്നാണ് ഈവാക്കിനർഥം. 4 പത്രങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയത്.വിദ്യാർഥികളുടെ വിവിധ സർഗ വാസനകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ശ്രമം.

പത്രാധിപസമിതി

റൂബി.കെ
ജിൻസി.ബി
സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റർ
സോജ.എസ്.ആർ
ആർ.രശ്മി
എസ്.മനോജ്കുമാർ

' കൈശോരം'

ഉപജില്ലാതലത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനാർഹമായ കൈയെഴുത്തു മാസിക
പത്രാധിപ സമിതി
ജിജിൻ.ജെ
സൽമാൻ ഉൽ ഫാർസി
മാർഷൽ.പി.എൽ.
മധു ദേവൻ.
കൈയക്ഷരം
റൂബി.കെ
ജിൻസി.ബി
സിയ.ആർ
അഞ്ജലി.എം

സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റർ
എസ്.മനോജ്കുമാർ
ആർ.രശ്മി.

2010-11

ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ്ബ് ദി ഡോൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്രം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

""