സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.യു.പി.എസ്.അരീക്കോട്/ഞങ്ങളെ നയിച്ചവർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മുൻ സാരഥികൾ

സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.

1923 ജൂൺ രാമൻകുട്ടിനായർ
1923 ജൂലായ് അസ്സൻ
1927 ഹിസൈൻ ഷരീഫ് സാഹിബ്
1931 നവംബർ കെ.വി.എസ്. മൊയ്തീൻ കുട്ടി
1934 മാർച്ച് 1935 ജൂലൈ മമ്മദ് കെ
1935 ജൂലൈ മൊസ്തീൻ എം
1936ഒക്ടോബർ 1940 അബ്ജുത്‍ അസീസ് കെ എൻ
1940മെയ് 1941 മെയ് കുമാരൻ എം
1941മെയ് പരമേശ്വരഅയ്യർ പി എസ്
1950 ജൂലൈ മമ്മദ് പി
1951 ജൂലൈ കൃഷ്ണ൯ നായർ എം
1959 ജനുവരി കരുണാകര൯ നായർ എ​ം
1979ജനുവരി 1980 മെയ് കുട്ടിമുഹമ്മദ് എ൯ വി
973 മാർച്ച് 1974 ജനുവരി ബാലകൃഷ്ണ൯നായർ
1974ഫെബ്രുവരി 1979 ജൂൺ അലി കെ
1980ജൂൺ 1989 മെയ് വേലായുധ൯ എ
1989 ജൂൺ വാസുദേവ൯ന‍൦പൂതിരി പി
1991ജൂലൈ 1996 മെയ് അബ്ദുത്‍ ജബ്ബാർ എ
1996 ജൂൺ 1999 ജൂലൈ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പി
1999 ജൂലൈ2001 ഏപ്രിൽ രാഘവ൯ കെ
2001ജൂൺ 2011 മാർച്ച് കൃഷ്ണനുണ്ണി പി
2011 ജൂൺ രാമകൃഷ്ണ൯ കെ എ൯