ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മണ്ണൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണയാം മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണയാം മഹാമാരി

കൂട്ടരെ ഒന്നിച്ചു വീട്ടിലിരിക്കൂ
രോഗപ്രതിരോധശേഷി നേടാം
കൂട്ടരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കൂ
കൊറോണയാം മഹാമാരിയെ തുരത്താം
കൈകൾ ഇടക്കിടെ കഴുകാം
കണ്ണും വായയും മൂക്കും തൊടാതെ
നോക്കാം രോഗപ്രതിരോധശേഷി നേടാം.
 

ആദിത്യൻ വി.വി
4 A ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മണ്ണൂർ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത