സഹായം Reading Problems? Click here


ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
23227-clps.jpg

ലാപ്ടോപ് , പ്രോജക്ടർ, ലാബ്, ലൈബ്രറി, ഊണുമുറി,

കളിസ്ഥലം, അടുക്കള, ടോയിലററ്, കുടിവെളളത്തിനുളള സൗകര്യം,

ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാനം, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറി