ചൂളിയാട് എൽ.പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ , മലപ്പട്ടം/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യയുടെ മാധുര്യമറിഞ്ഞ ശിഷ്യർ തങ്ങളുടെ മക്കളെയെങ്കിലും പകൽസമയത്ത് ഗുരുവിന്റടുത്തുനിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. അടുത്ത വിജയദശമി നാളിലെങ്കിലും മക്കളെ ഗുരുനാഥനെക്കൊണ്ട് ഹരിശ്രീ കുറിപ്പിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ മലപ്പട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, ഇരിക്കൂർ പുഴയോരത്ത്, മലപ്പട്ടം ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് വൈദ്യരപ്പയുടെ മകൻ നല്ലാഞ്ഞി നാരായണൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് "എഴുത്തള്ളിപ്പറമ്പി"ൽ ഒരു പാഠശാല ഉയർന്നു. കവുങ്ങിൻ വാരിയും, ഓലയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാഠശാല നിർമ്മിച്ചത് നാട്ടുകാരായ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. 'എഴുത്തുപള്ളി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം' എന്നർത്ഥത്തിലാകാം ഈ പറമ്പ് എഴുത്തള്ളിപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന�

1886ൽ പൂക്കണ്ടം വയലിന്റെ കരയിൽ ചാലിയച്ചെട്ടിയാരോട് പണം കൊടുത്തു വങ്ങിയ 'ചെട്ടിയാൻ വളപ്പിൽ' മൺകട്ടയും, വാരിയും ഓലയും കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പാഠശാല ഉയർന്നു. നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരുടെ വകയായിരുന്നു. ചിറക്കൽ താലൂക്കിൽ മലപ്പട്ടം അംശത്തിലെ ഈ വിദ്യാലയത്തിനു 1887ൽ വടകര ഡപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ അംഗീകാരം നൽകി. ഇത് ചിറക്കൽ താലൂക്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച 24 വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. "ആർ ജി എം യു പി സ്കൂൾ മലപ്പട്ടം" എന്ന പേരിൽ ഇന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഈ സ്ഥാപനം 1958ലാണു യു പി സ്കൂളായി ഉയർത്തിയത്. മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക യു പി സ്കൂളാണിത്.

  ചേടിച്ചേരി, കുട്ടാവ്, കുളിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയാണു ചേടിച്ചേരിയിൽ പാഠശാല തുടങ്ങിയത്.1903ലായിരുന്നു ഇത്. ചേടിച്ചേരി വെള്ളുവ വയലിൻ കരയിലെ ഈ പാഠശാല 1920ൽ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ടു കത്തിപ്പോവുകയും, തീയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ മേശയ്ക്കടിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച കുട്ടാവിലെ രാമൻ നമ്പ്യാരുടെ മകൾ പയ്യൻ വീട്ടിൽ നാരായണി ദാരുണമായി വെന്തുമരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കുറെക്കാലം വെള്ളുവ വയലിനു വടക്കെക്കരയിലുള്ള, ഇപ്പോൾ വി സി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ താമസിക്കുന്ന പറമ്പിൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു. സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിദ്യാലയം മാറ്റി. ഇന്ന് ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന "ചേടിച്ചേരി എ എൽ പി സ്കൂളാ"ണിത്.

           1915ൽ, ഇപ്പോൾ കടാങ്കോട്ടു നാണിയും മക്കളും താമസിക്കുന്ന പറമ്പിലായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ ചൂളിയാടു നിവാസികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാഠശാല തുടങ്ങിയത്. കട്ടച്ചുമരും, ചോർച്ച നിൽക്കാത്ത ഓല മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും മഴക്കാലത്തെ അദ്ധ്യയനം ദുഷ്കരമാക്കി. ഒരു പെരുമഴയത്ത് സ്കൂൾ നിലമ്പൊത്തി. പിന്നീട് ഏറെക്കാലം സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചത് മുല്ലേരിക്കുന്നത്തായിരു�

1925ൽ ദാറുഗുരുക്കൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട 'ചെറിയ രാമർഗുരുവിന്റെ' കാലത്തണു "ചൂളിയാട് എ എൽ പി സ്കൂൾ" എന്ന പേരിൽ ഔപചാരീകമായി വിദ്യാലയം ഈ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്