സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ എൽ പി എസ് തെങ്ങുംകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/വിരുന്നുകാർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിരുന്നുകാർ

ലോകം മുഴുവൻ രോഗം മൂലം
പള്ളിക്കൂടമടച്ചല്ലോ
നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടമടച്ചല്ലോ
കളിയും ചിരിയും എല്ലാം മങ്ങി
വീട്ടിലിരുന്നു ഒററക്കായ്
വീട്ടിലിരുന്നു ഒററക്കായ്
വേനൽക്കാലം വിരുന്നിനായി
പൂച്ചക്കുട്ടികൾ എത്തി
വീട്ടിൽ പൂച്ചക്കുട്ടികൾ എത്തി
ചക്കി എന്നും ചങ്കരനെന്നും
അമ്മ അവർക്ക് പേരിട്ടു
എന്റെ അമ്മ അവർക്ക് പേരിട്ടു
ചക്കിപ്പൂച്ചേ വാ വാ വാ
ചക്കേം മാങ്ങേം തന്നീടാം
ചക്കേം മാങ്ങേം തിന്നാലോ
പശിയില്ലാതെ ഉറങ്ങീടാം
 

അമർത്ത്യജിത്ത്
1 ഗവ എൽ പി എസ് തെങ്ങുംകോട്
പാലോട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത