സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് തിരുമല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ദൈവ സന്ദേശം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദൈവ സന്ദേശം

കരയുന്ന ഭൂമിയുടെ കണ്ണീർ
തുടയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങാത്ത മക്കളെ,
പോറ്റുന്ന ഭൂമിയാം അമ്മയുടെ
ദീനമാം രോദനം കേൾക്കുന്നു ഞ‍ാൻ,
ഭൂമി വിളിക്കുന്നു മരണമാം
വേദനയോടെ, വിറങ്ങലോടെ,
കണ്ണു‍നീർ പൊഴിക്കുന്ന
താടകയെന്ന പോൽ,
ഓർക്കുക മർത്യാ നീ
ജീവൻ തുടിപ്പുള്ള,
ഭൂമിയാം ദേവിയെ നോവിച്ചാൽ
അനുഭവിക്കും നീ ഒരു നാൾ

മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ എം
5A ഗവ യു പി എസ് തിരുമല
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത