സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് തിരുമല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല

ആരുമില്ല...... ആരുമില്ല
എൻ മാവിൻചോട്ടിൽ ഇന്ന് ആരുമില്ല.
കൂട്ടുകാരോ കുഞ്ഞിക്കിളികളോ ഇന്നിവിടെ ആരുമില്ല.
കുഞ്ഞിളം പൈതലിൻ കൂടെ കളിക്കുവാൻ ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല.
ഊഞ്ഞാൽ ആടുവാൻ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക്.
മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല.
തത്തമ്മ കിളിയും പൂമ്പാറ്റയും കൊച്ചു ജീവജാലങ്ങളും ഒന്നുമില്ല.
വിണ്ട് വരണ്ടൊരു ഭൂമിതൻ മാറിൽ എൻ പിഞ്ചു കാലുകൾ നോവുകില്ലെ.
എൻ പ്രിയ തോഴിയാം പൂമ്പാറ്റയെ ഞാൻ കണ്ടതില്ല ഇന്ന് കണ്ടതില്ല.
ആരുമില്ല.... ആരുമില്ല..
ആരുമില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല....

കൃഷ്ണപ്രിയ വി
1A ഗവ. യു പി എസ് തിരുമല
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത