സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴവില്ല്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴവില്ല്


കണ്ടൻ പൂച്ച മാനത്ത് കണ്ടൂ

നല്ലൊരു മഴവില്ല്

ഒന്നൂ മയങ്ങിയ നേരത്ത്

അയ്യോ മാഞ്ഞുപോയ് മഴവില്ല്

 

മിഥില
3 A ഗവ. യു പി എസ് ചാല, തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത