സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂവ്പൂവേ പൂവേ കൊഴിയല്ലെ

പൂന്തെന്നലുവന്നു വിളിച്ചാൽ പോവല്ലേ

പുലരി പുതുമഴയിൽ ഇതളു പൊഴിക്കല്ലേ

പുതുമണ്ണിന് ചൂടാനൊരു പൂവിതളും നീ നൽകല്ലേ

ഈറൻ മുടിയിൽ ചൂടാനായൊരു പൂവിതളും നൽകല്ലേ

വെള്ളി നിലാവിലലിഞ്ഞി പൂഞ്ഞിരി മായ്ക്കല്ലേ

പൂവണ്ടിൻ പ്രണയം പൊള്ളാണെ

നിന്നോടുള്ള പൂവണ്ടിൻ പ്രണയം പൊള്ളാണെ

അത്, പൂന്തേനുണ്ണാനണയുവതാണേ

നിന്നെ കാണാനെന്നും കൊതിയാണേ

എനിക്കു നിന്നെ കാണാനെന്നും കൊതിയാണെ.

 

സൻജു
6 A ഗവ. യു പി എസ് ചാല, തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത