സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/പാവം പുലി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാവം പുലിപുലി വരുന്നേ പുലി വരുന്നേ

പല്ലു പോയൊരു പുലി വരുന്നേ

പല്ലെടുത്തുവനാരെടോ എന്ന് മെല്ലെചൊല്ലവേ

പുലി കരഞ്ഞ് ചൊല്ലിടുന്നു

കാട് കട്ടെടുത്തവർ പല്ലെടുത്തുപോയെടോ

പുലിപ്പല്ലു മാല തീർത്തെടോ


 

സൂര്യ എസ്
4 A ഗവ. യു പി എസ് ചാല, തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത