സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/തേനീച്ച

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തേനീച്ച


മൂളിക്കൊണ്ടു വരുന്നീച്ച

തേനും തേടി വരുന്നീച്ച

കൂട്ടിൽ തൊട്ടാൽ ഒന്നിച്ചെത്തി

പാറിക്കുത്തും തേനീച്ച

 

അഫർന
1 A ഗവ. യു പി എസ് ചാല, തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത