സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ നാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ നാട്


നീളേ നിള നിറഞ്ഞൊഴുകും

നിത്യം മനോഹരമെന്റെ നാട്

നിത്യവും പൂക്കൾ വിടർന്ന് വിലസും

നിത്യ സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞനാട്

പുകൾപ്പെറ്റ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈരടി

പൂങ്കാറ്റിലോടിവരുന്നനാട്

പൂങ്കുയിൽ പാടിപ്പറന്നുനടക്കും

പൂമ്പാറ്റ് പാറിവരുന്ന നാട്

തെങ്ങുകളെങ്ങും നിറഞ്ഞുനിന്ന്

തലയാട്ടി താലോലമാടും നാട്

സത്യവും നീതിയും തുല്യത പാലിക്കും

ഐശ്വര്യദേവിയാണെന്റെ നാട്

 

സുനിത
6 A ഗവ. യു പി എസ് ചാല, തിരുവനന്തപുരം, തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത