സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാക്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/Let's go for a fight

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
“Let’s go for a fight”


Come come little friends
Let’sgo for a fight
In the ground ,In the park
The germs are living

Germs are the monsters
They can kill us
Go come little friends
Let’sgo for a fight

        Wash ,wash,wash,your hands
If you wash your hands
you can get the germs off
so come ,come little friends
use this weapon for
kill the monster

 

Anakha
3 A ഗവ യു പി എസ്സ് ചാക്ക
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത