സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാക്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്ത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം


നോക്കു നോക്കു കൂട്ടൂകാരേ
ചപ്പു ചവറുകൾ കണ്ടില്ലേ
പരിസരമിങ്ങനെ ആയാലോ
പകരും പലവിധ രോഗങ്ങൾ

ആഹാരത്തിനു മു൯പും പി൯പും
കൈയും വായും കഴുകേണം
ശുചിയായിട്ടു നടന്നില്ലെങ്കിൽ
രോഗം നമ്മെ പിടികൂടൂം


കഴിച്ചീടേണം പോഷകാഹാരങ്ങൾ
ചെയ്തിേടണം ചെറു വ്യായാമങ്ങൾ
അഭ്യസിച്ചിടേണം ശുചിയായ് നടക്കാ൯
വാർത്തെടുത്തീടേണം ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറയെ


 

അനന്യ രാജേഷ്
2A ഗവ യു പി എസ്സ് ചാക്ക
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത