സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാക്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/പാൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാൽ

ആദ്യമായ് നുകരും കുുഞ്ഞിളം ചുണ്ടുുകൾ
        അമ്മിഞ്ഞപ്പാലി൯ മാധുര്യം
   ഏകിടുന്നു കുഞ്ഞിനുള്ളിൽ
     രോഗപ്രതിരോധത്തി൯ ശക്തി


കൈ വളരാനും മെയ്യ് വളരാനും
    കാൽസ്യവും അയണും നിനക്ക് വേണം
പോഷക സമ്യദ്ധ മാണീ പാൽ
അമ്മ ത൯ കൈയ്യിലെ അമ്യതാണ്


പാലു കൂടിച്ചാൽ ആരോഗ്യം
നമ്മൾ പാലു കുടിക്കേണം
ആടും പശുവും ഏരുമകളും
 പാലൂ തരുന്നു നമുക്കെല്ലാം

 

മുരുക൯
4 A ഗവ യു പി എസ്സ് ചാക്ക
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത