സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് ചാക്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/കാറ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാറ്റ്


കാറ്റ് നല്ല കാറ്റ്
ആടി വരും കാറ്റ്
പൂമണവും പേറി
ഓടി വരും കാറ്റ്
 
ഞങ്ങളുടെ കണികൊന്നയിലെ
പൂപൊഴിക്കും കാറ്റ്
മാവിൽ നിന്നു മാങ്ങകൾ
തള്ളിയിടും കാറ്റ്

 

ദേവീ കൃഷ്ണ
1 A ഗവ യു പി എസ്സ് ചാക്ക
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത