സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പ്രാണരക്ഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രാണരക്ഷ

കൊറോണ എന്നൊരു വ്യാധി പടർന്നു
ലോകം മുഴുവ൯ ഭീതി പരന്നു
പ്രളയം പാതി വിഴുങ്ങിയ മണ്ണിൽ
ജീവനെടുക്കാ൯ വന്നൊരു വ്യാധി

ജനമതു നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുക
ജാഗ്രതയൊക്കെ പാലിക്കാനായി
വ്യക്തികളൊക്കെ വ്യക്തതയോടെ
വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കേണം

തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ ജലമതുവേണം
തുരത്തുമതുവഴി മാരകവ്യാധിയെ
പൊതുവഴി മദ്ധ്യേതുപ്പുകയരുത്
ജനത്തിരക്കിൽ തുമ്മുകയരുത്

അഥവാ ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നുകയെന്നാൽ
ഒരുതുണി ആശ്രയം തേടുക നമ്മൾ
വീടിനുവെളിയിൽ പോയീടുമ്പോൾ
കണക്കിനകലം പാലിക്കേണം

ആലിംഗനമതു വേണ്ടേ വേണ്ട
ചെറുപുഞ്ചിരിയാൽ സൗഹൃദം നുണയാം
പരിസരമാകെ വൃത്തിവരുത്തൂ
ഇല്ലേൽ ജീവനു ഭീഷണി തന്നെ

സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ദൂരെയകറ്റാൻ
ൈകകഴുകുന്നതു ശീലമതാക്കാം
നിയമം കേൾക്കൂ സർക്കാരിന്റെ
മൂക്കും വായും മൂടി നടക്കൂ

പാലിക്കാതെ നടന്നെന്നാലോ
മരണം സുനിശ്ചിതം എന്നതുതന്നെ
ഞൊടിനേരത്താൽ രോഗമകറ്റും
സിദ്ധൻമാരും ഓടിയകന്നേ

 

അദൃശ്യ ശ്യാം
4 E ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത