സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/Mother Earth

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Mother Earth '


How wonderful is our nature
Trees, oceans, rivers and hills
All are lovely gifts of nature
And we should preserve our nature
But the people with their factories
Deforestation and concrete buildings
Pollute the nature day by day
A mad generation that I would say
Let the animals and birds share our earth
And bring the forest back to us
What we want is health and happiness
And our Mother Earth in it's beauty.


 

HASNA.S
7 C ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത