സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. ബി. വി. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ ഭീകരൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ ഭീകരൻ

നിത്യം ചൊല്ലീടും വാക്കുകൾ .
നേരമില്ല നേരമില്ല
കൊറോണ ഭീകരൻ ആഗമിയ്ക്കും നേരം
പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല
ജാഗ്രത മാത്രം.
വീഥികളിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ നിലച്ചു.
വിജനതയിലായ മഹാ നഗരങ്ങൾ
നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോരാടാം
ഒരു നല്ല നാളേയ്ക്കായ്.
സാമൂഹിക അകലം പാലിയ്ക്കാം.
കൊറോണ ഭീകരനെ തുരത്താം.
ഒരു നല്ല കാലത്തിനായ്...
 

ആർദ്ര എ ആർ
7 ഗവ .ബി .വി .യു .പി .എസ് .കീഴാറ്റിങ്ങൽ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത