സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭയമില്ലാതെ നേരിടാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭയമില്ലാതെ നേരിടാം

പ്രയത്നിക്കാൻസമ
യമായ്സമൂഹമേ പ്രതിരോധമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ,
ശക്തിയോടെ നേരിടാം നമുക്ക്
ഈകൊറോണയേ, നമുക്ക് കൃത്യമായ് പാലിക്കാംശുചിത്വം.
അത് മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളു,
ഹസ്തദാനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം,
പിണക്കമില്ലാതെ അല്പം അകന്നിടാം സമൂഹമേ,
മുന്നേറണം നമുക്കീ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും,
നമ്മൾ പോരാടും മരണത്തിൽ നിന്നും,
പോരാടും ഒറ്റക്കെട്ടായ്, ഒരുമിച്ച് നേരിടാം,
നമുക്ക് പാലിച്ചിടാം ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ, നേരിടാം നമുക്കൊരുമിച്ച് കൂട്ടരേ.
 

മുഹമ്മദ് അഫ്നാസ്
1 B ഗവ. എൽ പി എസ് വട്ടിയൂർക്കാവ്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത