സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. ബി. എസ്. മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
കൊറോണ വ്യാധിയെ നേരിടാനായി
സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു
കൈകൾ നന്നായി കഴുകീടേണം
20 സെക്കന്റ് കൈകൾ കഴുകാം
കൊറോണ രോഗത്തെ നിന്ത്രിക്കാനായി
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
      കൊറോണ വ്യാധിയെ നേരിടാനായി
      മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങാം
      കൊറോണ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ
      ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചീടാം
      കൊറോണ രോഗത്തെ നിന്ത്രിക്കാനായി
      മാതൃക നമ്മുടെ കേരളമാ
      എന്നും കേരളത്തിൽ വസിച്ചീടാം

നവനീത് വി എ
1 എ ജി എൽ പി ബി എസ് മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത