സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. ജി. എസ്. പൂഴനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Happy Life,Safe World

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Happy Life,Safe World

 Don’t worry,Don’t worry
Just remove your worry
We shall fight the virus
Washing our hands
Staying at home
Keeping distance
Eating healthy food
We will stop the virus
Do not panic,Stop fake news
Life will be normal again
We shall win the fight
For a happy and health life

അക്‌സാ ലാൽ
4A ജി .എൽ .പി .എസ് .പൂഴനാട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത