ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂളിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സ്മുറികളിലും പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ഫിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ.