സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പന്നിയോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ സ്വപ്‌നം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്വപ്‌നം

 
മണ്ണിൽ നല്ല കളിവീടുണ്ടാക്കി
കളിച്ചു രസിച്ചീടേണം
പാടവരമ്പിലൂടോടീടേണം
പൂവാലിപ്പശുവിനെ പിടിക്കേണം
കണ്ണാരം പൊത്തി പൊത്തി കളിച്ചിടേണം
പുഴയിൽ നീന്തി തുടിച്ചിടേണം
മാരി വരുമ്പോൾ നനഞ്ഞിടേണം
 ഇനിയെന്നു കഴിയും കൂട്ടുകാരെ
നല്ല മണ്ണും,വിണ്ണും,വെള്ളവും കാണാൻ
 പറയൂ പറയൂ കൂട്ടുകാരെ

വരുൺ ആർ വിനോദ്
1 A ഗവ.എൽ.പി എസ് പന്നിയോട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത