സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അണ്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുള്ളിപ്പൂമ്പാറ്റ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുള്ളിപ്പൂമ്പാറ്റ


പുള്ളിയുടുപ്പിട്ട പൂമ്പാറ്റേ,
പാറിപ്പാറി എങ്ങോട്ടാ?
പൂന്തേൻ നുകരാൻ പോകുന്നു
പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോകുന്നു.
ഒത്തിരി പൂക്കൾ കാണാനായ്
ഞാനും വരട്ടയോ നിന്റെ കൂടെ?
പോന്നോളൂ പോന്നോളൂ കൊച്ചുകുട്ടീ
ഇത്തിരി പൂന്തേൻ കൂടി നൽകാം ഞാൻ.
 

ചേതൻ . എസ്
3 A ഗവ. എൽ.പി.എസ്. അണ്ടൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത