സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അണ്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ നാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ നാട്


എന്റെ സ്വന്ത നാട്
നന്മ നിറഞ്ഞ നാട്
ആരോഗ്യം കാക്കും നാട്
വ്യാധികൾ മാറ്റിടും നാട്
രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യമേകി
തലയുയർത്തി നിൽക്കും നാട്
സുന്ദര നാട് കേരളനാട്.

 

ദേവനന്ദ .എസ്
3 A ഗവ. എൽ.പി.എസ്. അണ്ടൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത