സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വെട്ടിയറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോക്ക്ഡൗണിലെ കോഴിക്കുഞ്ഞ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലോക്ക്ഡൗണിലെ കോഴിക്കുഞ്ഞ്

ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന നേരത്ത്,
 പൊരിക്കുവാൻ മുട്ട എടുത്തമ്മ
 പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയനേരം
കോഴിക്കുഞ്ഞൊന്നതിൽ ലോക്ഡൗണാ
കാര്യംതിരക്കിയ അമ്മയോടായി,
ആ കുഞ്ഞു കനിഞ്ഞു ചൊല്ലിയ -
കാര്യങ്ങൾ കേട്ടമ്മ വാ പൊളിച്ചങ്ങനെ നിന്നു പോയി.
പുറത്തേക്കു വരുന്നേരംലോക്ക് ഡൗണാണെന്ന
വാർത്തകേട്ടൂ ഞാൻ,
പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകേട്ടതും
ലക്ഷ്മണരേഖ ഭേദിച്ചിടാതെ ഞാൻ
അടച്ചങ്ങിരിപ്പായി...
നല്ലൊരു നാളേക്കായി
അനുസരിച്ചീടേണം ആജ്ഞകൾ,
മനുഷ്യരും പക്ഷിമൃഗാദികളും.

ഗായത്രി ബി
4 A ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. വെട്ടിയറ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത