സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുളിമാത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/THE VIRUS 2019

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
THE VIRUS 2019


Corona the pandemic
that shatters all around
keep social distance
to save our life
for preventing the virus
wash our hands using
soap and sanitizer
wear the mask on our face
and safe our life
stay home and stay
safe,save our life

 

ആഷിക് മുഹമ്മദ്
2 A ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പുളിമാത്ത്
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത