സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റയും ഞാനും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂമ്പാറ്റയും ഞാനും


പൂവുകൾ തോറും പൂമ്പാറ്റ
 പാറിനടക്കും പൂമ്പാറ്റ
 പൂന്തേനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റ
 വർണ്ണ ചിറകിൻ പൂമ്പാറ്റ

ആര് തന്നി വർണ്ണചിറകുകൾ
ഭംഗി വിടർത്തും പൂമ്പാറ്റേ
എനിക്കും കൊതിയായി നിന്നെ പോലെ
പാറിനടക്കാൻ പൂമ്പാറ്റേ,
 കൂടെ കൂട്ടുമോ പൂമ്പാറ്റേ,

 

കനിഹ .വി
4 C ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത