സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/നൃത്തം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നൃത്തം


 മയിലേ മയിലേ പൂമയിലെ
 പീലിവിടർത്തി ആടാമോ
 കാർമേഘങ്ങൾ വന്നണയുമ്പോൾ
 പീലിവിടർത്തി തുള്ളാമോ
 മയിലാട്ടങ്ങൾ കാണാനായി വന്നായിരുന്നു എല്ലാരും
 മയിലെ മയിലെ പൂമയിലെ
 പീലിവിടർത്തി ആടാമോ

 

അനന്തു കെ എസ്
4 C ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത