സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ.പി.എസ്. നെടുംകൈത/അക്ഷരവൃക്ഷം/പാഠങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാഠങ്ങൾ


മാനവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായ്
ദൈവം വിതച്ചൊരു വിത്തല്ലോ
കൊറോണ എന്നൊരു വൈറസ്
മാനവരാശിയെ നശിപ്പിക്കാൻ
മാനവഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ
മഹാമാരി വന്നെത്തി
മഹാമാരി വന്നെത്തി
പരീക്ഷയില്ല ക്ലാസില്ല
പാവം അച്ഛന് പണിയില്ല
വെളിയിലിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല
വാർത്തകളങ്ങനെ പലതാണ്
കൊറോണയെല്ലാം തകർത്തല്ലോ
കൊറോണയെല്ലാം തകർത്തല്ലോ
ഏതവസ്ഥയിലും ജീവിക്കാൻ
നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കൊറോണ
വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കാൻ
പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ
ഒത്തൊരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞീടാൻ
ഒത്തു ചേർന്നു പൊരുതീടാൻ
എത്രയെത്ര പാഠങ്ങൾ അങ്ങനെ
കൊറോണ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു
ഈ മഹാമാരിയെ തുരത്തും നാം
അതിജീവിക്കും നാടൊന്നാകെ
വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ..
നാടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ..
 

അനഘ. എസ്. ആർ
3 ഗവ: എൽ. പി. എസ്. നെടുംകൈത
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത