സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുളപ്പട/അക്ഷരവൃക്ഷം/നൻമമരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നൻമമരം

താരും തളിരും ചൂടും വൻമരം
മാനംമുട്ടെ നിൽക്കുന്നു
മരമേകുന്ന കായും കനിയും
പൊരിയും വയറിന് അമൃതം
തണലും കുളിരും നൽകും മരമോ
തളരുന്നോർക്കൊരു താങ്ങാകും
അന്തിയുറങ്ങാൻ പാറിനടക്കും
കിളികൾക്കതൊരു കൂടാകും.
 

കാശിനാഥ് എ.ആർ.
1 A ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുളപ്പട
നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Shefeek100 തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത