സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുളപ്പട/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെമരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ മരം

തണലായി താങ്ങായി മരച്ചില്ലകൾ
ഓരോ മരം നൽകും ജീവനുകൾ
ഓരോ മരവും മുറിക്കുമ്പോഴും
നാമറിയേണം തകരുന്നു ജീവനുകൾ
നൻമ വറ്റാത്തൊരീ തലമുറയ്ക്കേകു നീ
ഉറവവറ്റാത്തൊരീ സ്നേഹത്തണൽ മരം
 

അബിൻ
4A ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുളപ്പട
നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Shefeek100 തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത