സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

വ്യക്തി ശുചിത്വം ശീലിച്ചീടാം
    രോഗങ്ങളെ അകറ്റീടാം...
സമൂഹ ശുചിത്വം പാലിക്കൂ
    നാടിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം
കൈകൾ നന്നായി കഴികീടാം
     സോപിട്ട് വൃത്തിയായ് കഴികീടാം
രോഗങ്ങളെ അകറ്റീടാം
     ഉണർന്നാലുടൻ പല്ലു തേക്കാം...
രണ്ടു നേരവും കുളിചീടാം
    നഖങ്ങൾ വളർന്നാൽ മുറിക്കേണം
ശുചിത്വം നമ്മുക്ക് ശീലിക്കാം
    പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത്
പൊതു സ്ഥലത്ത് വിസർജനം വേണ്ട
     ശരീര ശുദ്ധി വരുത്തേണം
പുറത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം വേണ്ട
    വീട്ടിൽ നിന്നും കഴിച്ചീടാം
സമീകൃതാഹാരം ശീലമാക്കൂ
    ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം..

അനന്യ വി
9 A ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്
ബേക്കൽ ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത