സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര./ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്.‌

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ആമുഖം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ


ഐ.ടി. ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ

രക്ഷാധികാരി
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
കൺവീനർ
പേര്
ജോ.കൺവീനർ
പേര്
ഐ.ടി.ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ
-passport-photo.jpg
X A
VIII C
ഐ.ടി.ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ


കൊളാഷ് മത്സരം

ആന്റ്സ് അനിമേഷൻ പരിശീലനം

സ്ക്കൂളിൽ നിന്നും ഐടി ജില്ലാ റിസോഴ്സ് സെന്ററിൽ നടന്ന അനിമേഷൻ പരിശീലനത്തിൽ ഐടി ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

സ്റ്റുഡന്റ് ഐടി കോർഡിനേറ്റർ പരിശീലനം

രാമചന്ദ്രവിലാസം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ

രാമചന്ദ്രവിലാസം

അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പിന്റെ രാമചന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യമാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത മഹാകാവ്യം. ദീർഘ നാളുകളായി പുസ്തക രൂപത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഈ മഹാകാവ്യം ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികൾക്കായി മഹാകവിയുടെ നാട്ടിലെ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ സ്ക്കൂളിലെ പത്ത് ഐടി ക്ലബ് അംഗങ്ങളും 10 വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നു..വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലും സി.ഡി.രൂപത്തിലും പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ചവറ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിൽ നടന്ന ഏക ദിന സ്റ്റുഡന്റ് ഐടി കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ ശിൽപ്പ ശാലയിൽ തുടക്കമായി. പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്​വെയറിലും ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലുമാണ് ഡിജിറ്റൈലൈസേഷൻ പദ്ധതി തയ്യാറാകുന്നത്.ഐ.ടി@സ്ക്കൂളും വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുമാണ് സംഘാടകർ.

വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലെ രാമചന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യം പദ്ധതിത്താൾ [1]

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്​വെയറുകളായ ജിയോജിബ്രയും ജിമ്പും ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ ചിത്ര സർഗ്ഗത്തിലെ ശരബന്ധം

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്​വെയറുകളായ ജിയോജിബ്രയും ജിമ്പും ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ ചിത്ര സർഗ്ഗത്തിലെ ശരബന്ധം

"രാമൻ വന്ദിച്ചു തേരേറി രമാനയനനന്ദിതൻ

ശത്രുവേ വേഗമടലിൽ കൊല്ലുമാമാർഗ്ഗണാന്ന്വിതൻ"

(ഇരുപതാം സർഗം :ശ്ലോകം 40)

ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വിവിധ പത്രങ്ങളിലും ബ്ലോഗുകളിലും വന്ന വാർത്തകൾരക്ഷകർത്താക്കൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിസ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ ദിനം

ഐ.ടി. മേള.

ഉപസംഹാരം
പ്രധാന താളിലേക്ക്