സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം./അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണയും ലോക്ക് ഡൗണും

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണയും ലോക്ക് ഡൗണും

കൊറോണ എന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി
ലോകം മുഴുവൻ തകിടം
മറിച്ചൊരു പകർച്ചവ്യാധി
ലോക്ക് ഡൗൺ വന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി
ലോകം മുഴുവൻ
പടർന്നു പിടിച്ചൊരു പകർച്ചവ്യാധി

പരീക്ഷയെല്ലാം ലോക് ഡൗൺ.
ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ലോക്ക് ഡൗൺ
കല്യാണമില്ല, പാലുകാച്ചലില്ല
ജോലിയുമില്ല ലോക്ക് ഡൗൺ
ജനങ്ങൾ വലയും
ലോക്ക് ഡൗൺ

ആളൊഴിഞ്ഞ വീഥികളും
വിജനമായാ റോഡുകളും.
വീട്ടിലിരിക്കും ജനങ്ങളും
ബുദ്ധിമുട്ടും ലോക്ക് ഡൗൺ

വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കു.
പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കു.
കൈകൾ നന്നായി കഴുകു
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കു
കൊറോണയെ തുരത്തു.
 

അഫ്‌സാന ജെ അൻസർ
6 B ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം.
കൊല്ലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത