സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം./അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മ കോറോണാ വാർഡിൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മ കോറോണാ വാർഡിൽ

അമ്മ എവിടെ? അമ്മ എവിടെ?
എന്തേ ഇനിയും വരാത്തേ?
വാവക്കുറക്കം വരുന്നു അമ്മ എവിടെ? അമ്മഎവിടെ?
എന്തേ ഇനിയും വരാത്തേ?

ഏറെ നാളായ് അമ്മ പാപ്പം തന്നിട്ട്
കുളിപ്പിച്ചിട്ട്, കഴിപ്പിച്ചിട്ട്
ഒരു മുത്തമെങ്കിലും തന്നിട്ട്

അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാനും എന്നെ കൊണ്ട് അച്ഛനും തോറ്റ മട്ടാണമ്മേ?

രാവേറെ വൈകിയും അമ്മയെത്തിയില്ല

ഡേയാണോ, നെറ്റ് ആണോ ഡ്യൂട്ടിയെന്നറിയാതെ
ഞാനമ്മക്കായ് കാത്തിരിപ്പൂ.

അച്ഛൻ പറയുന്നു 14 ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നും
അത് കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസം കഴിയണ മത്ര...........
എനിക്ക് വയ്യമ്മേ ഞാൻ പിണക്കാമാ അമ്മേ ?

എന്നാലും അമ്മേ..... ഞാനൊന്ന് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ
എന്തേ അമ്മ എന്നടുത്ത് വന്നില്ല.?
എന്നെ വാരി പുൽകിയില്ല?
മാറോടണച്ചില്ല?
എന്റെ കരച്ചിലിൽ എന്നമ്മ മറുകരയിൽ തേങ്ങലായ് നിന്നതെന്തേ?

ഞാൻ വന്നില്ലേ അമ്മേ....?

ഉമ്മകളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും
അമ്മ തേങ്ങലായെങ്കിലും
ഈ നാടിനെ രക്ഷികൂ
ഞാൻ അമ്മക്കായ് കാത്തിരിക്കാം

അംജദ് എൻ
10 ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം.
കൊല്ലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത