സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയാം പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മയാം പ്രകൃതി

കാവും കുളങ്ങളും കായലോളങ്ങളും ചേർന്നതാണെൻ പ്രകൃതി
അമ്മയാം പ്രകൃതിയെ നമുക്ക്
നന്നായി സംരക്ഷിച്ചീടാം
മാലിന്യമുക്തമാക്കി
പുഴകളെ ശുദ്ധതെളിനീരാക്കാം
നമുക്കു തന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചീടാം
കാവുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചു
പക്ഷികൾകാണാമറയത്ത് ഒളിച്ചു
വള്ളികൾ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു പടർന്നൊരാ വൻമരച്ചില്ലകൾ മാഞ്ഞു
എത്ര കുളങ്ങൾ മണ്ണിട്ടു മൂടി നാം ഇത്തിരിഭൂമിക്കുവേണ്ടി
എത്ര മരങ്ങളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു നാം
കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങൾക്കായി
വൈവിധ്യമാർന്ന നാടിനെ
മാലിന്യകൂമ്പാരം ആക്കി നമ്മൾ മാലിന്യകൂമ്പാരമാക്കി....
 


ചന്ദ്രജിത്ത്
8A ജി. ആർ. എഫ്. റ്റി. എച്ച്.എസ് കരുനാഗപ്പള്ളി
കരുനാഗപ്പള്ളി ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത