സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ പി എസ് ഇളമ്പ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മ


പത്തുമാസം നൊന്തുപെറ്റമ്മയെന്നെ വളർത്തി
രാവെന്നും പകലെന്നും ഇല്ലാതെ
ബുദ്ധിമുട്ടി അമ്മ എന്നെ വളർത്തി
അമ്മതൻ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നിൽ
ജീവിതമെന്തന്നഭ്യസിപ്പിച്ചു
അമ്മതൻ വാത്സല്യമെന്നിൽ
കരുണയായി പൊഴിഞ്ഞു
അമ്മതൻ മാതൃത്വമെന്നിൽ
സ്നേഹമെന്തന്നഭ്യസിപ്പിച്ചു
അമ്മയെന്നെ നേരിന്റെ നേർവഴി
യെന്തെന്നറിയിച്ചു
മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ചെറുകുറ്റങ്ങൾ
പൊറുക്കുവാനമ്മ പഠിപ്പിച്ചു


 

അനിലക്ഷ്മി
3 A ഗവ.എൽ പി എസ് ഇളമ്പ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത