സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി


ചൈനയിൽ നിന്നു വന്നെത്തി
കോവിഡ് എന്നൊരു മഹാമാരി
മനുഷ്യകുലത്തെ തീർത്തീടാൻ
വന്നെത്തിയതീ മഹാമാരി
ഒന്നിച്ചൊന്നായ് പൊരുതീടാം
നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാം
കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാതെ
അകന്നു നിൽക്കാം നല്ലതിനായ്
പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ
മാസ്ക് ധരിക്കുക മടിയാതെ
കൈയും മുഖവും കഴുകേണം
ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കേണം
പാലിച്ചീടണം എല്ലാരും
ആരോഗ്യ വകുപ്പി൯ നിർദേശം
ശുചിത്വമേവരും പാലിച്ചാൽ
തുരത്തിയീടാം കോവിഡിനെ
പുറത്തിറങ്ങാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞീടാം

 

അനന്തകൃഷ്ണ൯ എസ്
2 A ജി.എൽ.പി.എസ്.പെരുമ്പളം,ആലപ്പുഴ,തുറവൂ‍‍ർ
തുറവൂർ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത